Příprava e-shopu na příchod Google Analytics 4

zpět na výpis článků

11.5.2023,

Google ukončuje k 1. 7. 2023 free verzi produktu Universal Analytics (Google Analytics 3), kterou řada e-shopů používá pro měření návštěvnosti. Zároveň od října 2020 nabízí Google novou verzi Google Analytics. Jedná se o Google Analytics 4, která předchozí verzi  plně nahrazuje.

Vašek Jelen, analytik z analytického studia MeasureDesign, sepsal pro Reshoper základní podstatné věci, které by měl e-shopař znát, aby přechod na GA4 byl pro něj co nejhladší. Tj. jak se v GA4 zorientovat a jak využít GA4 data k pochopení chování návštěvníků. Dále také jaká specifika GA4 mají, na co si v GA4 dát pozor, co neopomenout nastavit, a proč se GA3 a GA4 data budou lišit. Budete mít další otázky? Stavte se 17. května do poradenské zóny na Reshoperu, Vašek Jelen tu bude jako poradce zodpovídat vaše dotazy. Konkrétněji dokáže poradit i e-shopům na Shoptetu, protože jako konzultant se podílí na implementaci potřebných úprav, které s příchodem GA4 Shoptet pro klienty realizuje. I v tomto článku se tak zastavíme u toho, jak GA4 na Shoptet e-shop nasadit.

Co v článku najdete

Co musím udělat pro to, aby můj e-shop měřil do nové verze Google Analytics?

Orientace v rozhraní GA4 a v základních reportech

 • Orientace v základním levém menu
 • Orientace v základních reportech části Reports
 • Otázka 1: Chci vědět, kolik návštěvníků přišlo na můj web a z jakých zdrojů přišli
 • Otázka 2: Chci vědět, jaké stránky mají největší návštěvnost
 • Otázka 3: Chci vědět, jaké zdroje mi přináší objednávky
 • A ještě jeden report, kterému je dobré rozumět – Event report

Co nezapomenout nastavit v GA4 adminu?

 • Propojení s reklamními a dalšími systémy
 • Prodloužení retence dat

Budou se mi lišit GA3 a GA4 data?

 • Důvody rozdílů v datech
 • Jak se budou GA3 a GA4 data lišit v případě nastavení, kdy je modelování zapnuté?

Co musím udělat pro to, aby můj e-shop měřil do nové verze Google Analytics? 

Universal Analytics (GA3) a GA4 měření je bohužel nespojité, jedná se o dva rozdílné produkty. Ač oba produkty měří návštěvnost technicky podobným způsobem (v základním nastavení obou produktů je měření realizováno zasíláním dat přímo z prohlížeče na Google Analytics server), GA4 má jiný datový model, založený na eventech. Jakákoliv událost, která se do Google Analytics 4 měří, je v Google Analytics 4 „event“ s příslušnými parametry. Tj. například zobrazení stránky je event „page_view” s parametry typu URL zobrazené stránky. Transakce je event „purchase“ – opět s parametry typu cena, měna nebo výpis zakoupených produktů. 

Je několik důvodů, proč Google s touto verzí GA představil nový model měření. Jeden z primárních důvodů je sjednocení měření webů a mobilních aplikací (případně jakýchkoliv dalších digitálních platforem). Universal Analytics (GA3) model byl založen čistě na webových událostech (typu zobrazení stránky), které např. v mobilních aplikacích nedávaly smysl. 

Pro měření e-shopu do Google Analytics 4 je tedy potřeba založit novou property (resp. službu, pokud používáte Google Analytics v češtině), například dle tohoto návodu. Tuto property lze založit pod vaším stávajícím Google Analytics účtem, třeba pod tím, který jste používali pro dosavadní GA3 měření vašeho e-shopu. Hierarchie je taková, že jeden Google Analytics účet může mít pod sebou více properties a může to být jak property pro měření do GA3, tak další property pro měření do GA4. Pokud jste doposud do GA3 neměřili, je potřeba si založit nový Google Analytics účet. Pod ním pak založit novou property, už rovnou pro Google Analytics 4.

Obrázek – založení nové Google Analytics property

Vzhledem k tomu, že GA4 používá jiný datový model (založený na eventech), bohužel nestačí v administraci GA3 pouze „přepnout“ měření do GA4. Je potřeba založit novou GA4 property a nasadit na e-shop (návod, jak na to na podpoře Shoptetu). GA4 data budou poté v rozhraní GA4 dostupná ode dne nasazení GA4 na e-shop. 

TIP: Co se týče rozhraní GA4, po nasazení může trvat až několik dní, kdy se data začnou v rozhraní GA4 v části Reports ukazovat, zvlášť u nově založených GA4 properties. Poté co data „najedou“, už je zpoždění v zobrazení dat v rozhraní menší, cca v hodinách. Google oficiálně říká, že naměřená data by se v rozhraní měla ukázat do 24 až 48 hodin. 

Ačkoliv GA4 díky odlišnému datovému modelu zpracovává naměřená data odlišným způsobem, není potřeba se obávat, že e-shopař přijde o jemu známé metriky. GA4 stále reportují metriky jako jsou „users“ (uživatelé), „sessions“ (návštěvy), „pageviews“ (zobrazení stránek) apod. Stejně jako GA3 nabízejí vyhodnocování kampaní na základě UTM parametrů, nebo informace o typu zařízení a verzi prohlížeče návštěvníka. Implementace GA4 na Shoptet e-shopech všechna tato data poskytuje. 

Pro uživatele, kteří jsou zvyklí číst data o návštěvnosti v rozhraní svého e-shopu (Statistiky – Návštěvnost) se aktuálně připravuje modul, který GA4 data zobrazí stejným způsobem, jako jsou zobrazována GA3 data. 

Kromě reportů v rozhraní Shoptetu se lze ke GA4 datům z e-shopu dostat několika dalšími způsoby: 

Přihlášení se do Google Analytics 4 a využití reportů v rozhraní nástroje – tato možnost nevyžaduje žádné technické znalosti. V rozhraní GA4 jsou jak předpřipravené reporty, tak možnost vytvořit si vlastní report (jejich detailní popis níže).

Propojení Google Analytics 4 s Google BigQuery a práce raw daty – tuto možnost využijí především pokročilí uživatelé a větší e-shopy. Jedná se o možnost mít k dispozici kompletní naměřená data ve formě databáze uložené v Google Cloudu. Nad těmito daty si lze vytvářet vlastní reporty, nebo tato data propojovat s dalšími daty firemních systémů. Toto je novinka, která v předchozí verzi nebyla, resp. byla dostupná pouze pro uživatele placené verze GA3.

V Google Analytics 4 je tato možnost dostupná zdarma i pro uživatele verze zdarma. Propojení s Google BigQuery je také jediná možnost jak svoje GA4 data vlastnit po neomezeně dlouhou dobu (viz „Co nezapomenout nastavit v GA4 Adminu“ níže).

Stažení dat z API Google Analytics 4 – stejně jako v Google Analytics 3 nabízí GA4 API. Toto API využívá Google jak interně (například se na něj připojuje Google Looker Studio), tak je k dispozici externím uživatelům. Pro seznámení s ním lze využít službu GA4 API explorer. Opět je to záležitost spíše pro pokročilé uživatele, běžný uživatel bude data číst buď z rozhraní GA4, nebo ze statistik v rozhraní Shoptetu. 

Orientace v rozhraní GA4 a v základních reportech

Rozhraní GA4 je vizuálně odlišné od rozhraní GA3. Dobrá zpráva je, že je zde (zatím) méně přednastavených reportů, než tomu bylo v předchozí verzi nástroje.

TIP: Navigační menu se dá také narozdíl od GA3 upravit (customizovat), tj. lze si ho vytvořit podle svých představ a s reporty které často používáte. 

Orientace v základním levém menu

Obrázek –- základní levé GA4 menu

Část Reports (1) 

Tato část obsahuje základní předdefinované reporty, ukazující např. kolik uživatelů navštívilo váš web, jaké si zobrazili stránky, případně z jakých zařízení a prohlížečů váš web navštěvují. Ukazuje také prodané položky a zdroje návštěvnosti Zde začněte, pokud se s GA4 seznamujete. 

Část Explore (2)

V této části je možné vytvořit si vlastní report. Google Analytics zde nabízí jak základní “tabulkový” report (kombinuji řádky a sloupce), tak několik dalších zajímavých reportů. Například tzv. „Funnel“ report, kde lze namodelovat např. průchod návštěvníků jednotlivými částmi košíku a vidět, jestli v některém z kroků návštěvníky z nějakého důvodu neztrácíte. Pokud zde začnete reporty vytvářet, je potřeba vědět, že všechny ostatní reporty mimo tabulky jsou zde s nedomodelovanými daty. Tj. data v těchto reportech se nemusí shodovat s daty reportů v rozhraní, a to i ohledně základních věcí jako návštevy nebo uživatelé (o tomto modelování dat v GA4 viz níže „Budou se mi lišit GA3 a GA4 data?“)

Část Advertising (3)

Tato část nabízí pokročilé vyhodnocování kampaní a zdrojů návštěvnosti obecně. Je zde možné si porovnat jednotlivé atribuční modely a odhalit zdroje, které sice nepřináší přímo objednávky, ale přivádí návštěvníka na web ve fázi, kdy se o nákupu teprve rozhoduje. 

Orientace v základních reportech části Reports

Přednastavené reporty v části Reports obsahuje cca 20 reportů. Pojďme si projet ty nejdůležitější z pohledu využití pro nalezení odpovědí na základní otázky:

 • Otázka 1: Chci vědět, kolik návštěvníků přišlo na můj web a z jakých zdrojů přišli

 • Otázka 2: Chci vědět, jaké stránky mají největší návštěvnost

 • Otázka 3: Chci vědět, jaké zdroje mi přináší objednávky jednotlivých produktů

Vše si vysvětlíme na názorných ukázkách e-shopu Dudlu.cz, děkujeme za poskytnutí dat Tomáši Zahálkovi. Podívejte se na příběh e-shopu Dudlu.

Otázka 1: Chci vědět, kolik návštěvníků přišlo na můj web a z jakých zdrojů přišli

Reports – Acquisition – Traffic Acquisition

Obrázek – Reports – Acquisition – Traffic Acquisition

Tento report obsahuje pohled na počet uživatelů a návštěv za vybrané časové období. GA4 stejně jako GA3 umí automaticky interpretovat UTM parametry. Tento report ukazuje pohled přes defaultní channel grouping, nicméně doporučuji si ho v červeně označeném selektoru přepnout na srozumitelnější kombinaci dimenzí „Session source / medium“ (případně „Session campaign“). 

Pozor, v GA4 je narozdíl od GA3 dostupných více dimenzí pro vyhodnocování kampaňových parametrů typu „source“, „medium“, „campaign“ apod. A je to ze začátku lehce matoucí. V GA3 byl pro vyhodnocování zdrojů dostupný jen jeden typ (source/medium/campaign). V GA4 narazíte na tři typy dimenzí pro vyhodnocování zdrojů.

Obrázek – vyhodnocování zdrojů v GA4

Session source/medium, Session campaign apod. – tyto dimenze ukazují výkon daného zdroje v rámci návštěvy (session). Tj. pokud chci vidět, jaké zdroje mi přinesly návštěvy, nebo zdroje návštěv, v rámci kterých se staly konkrétní eventy, použiji „Session source/medium“, „Session campaign“ apod.). Je to ekvivalent  „source“, „medium“, „campaign“ apod. v rozhraní GA3.

First user source/medium, First user campaign apod. – GA4 narozdíl od GA3 nabízí data o zdroji, ze kterého poprvé přišel na web nový návštěvník. To je ze strany GA4 celkem sympatická možnost, která v GA3 nebyla – neanalyzovat výkon zdrojů pouze z perspektivy poslední návštěvy, ale koukat se i, jaké zdroje mi poprvé přivádí návštěvníky, kteří na webu ještě nebyli (a následně se stali zákazníky). Umožňuje to snáze vyhodnocovat akviziční marketingové aktivity. 

Source/medium sloužící pouze pro vyhodnocování zdrojů návštěvnosti u eventů, které jsou zapnuté jako konverze (ekvivalent „cíle“ v GA3). Konverze/cíle se v GA4 nastavují jinak než v GA3. V GA3 bylo předdefinovaných několik možností, jak vytvořit konverzi – např. návštěva stránky nebo transakce. V GA4 se pouze v Admin – Conversions označí vybraný event a tím se zapne jako konverze. Detail, jak se v GA4 zapíná event jako konverze, zde. Pokud mám zapnutý event jako konverzi, Google mi u něj umožní vyhodnocovat zdroje podle zvoleného atribučního modelu. Např. v konverzním reportu (Engagement – Conversions) je pak vidět zdroj/medium (v tomto případě pomocí dimenze „source/medium“) pro dané konverze. Defaultní atribuční model pro konverze je v GA4 data-driven atribuční model (lze změnit v Admin – Attribution Settings).

TIP: GA4 event „purchase“, tj. nákup v e-shopu se pro uživatele Shoptetu trackuje automaticky a je to event, který GA4 zapnou jako konverzi automaticky. 

Otázka 2: Chci vědět, jaké stránky mají největší návštěvnost

Reports – Engagement – Pages and screens

Obrázek – Reports – Engagement – Pages and screens

Tento report obsahuje stránky, na kterých se stal největší počet page_view eventů (sloupec „Views“). 

Otázka 3: Chci vědět, jaké zdroje mi přináší objednávky jednotlivých produktů

Reports – Monetisation – Ecommerce purchases

Obrázek – Reports – Monetisation – Ecommerce purchases

Tento report obsahuje počty jednotlivých zakoupených produktů a jejich zdroje. Zároveň ukazuje počet zobrazených produktů („items viewed“), počet produktů přidaných do košíku („items purchased“) a počet zakoupených produktů („items purchased“). Poslední sloupec je revenue z daných produktů.

A ještě jeden report, kterému je dobré rozumět – Event report

Reports – Engagement – Events

Obrázek – Reports – Engagement – Events

Tento report ukazuje názvy a počet eventů, které se do vašeho GA4 účtu naměřily. Jak již bylo uvedeno, GA4 měří pouze eventy a všechny ostatní dimenze a metriky (návštěvy, uživatelé, apod.) z nich vytváří. Event report ukazuje data pro jednotlivé eventy (počet apod.). Dá se využít třeba na rychlý report zdrojů pro celkovou objednávku (ekvivalent pohledu na zdroje „transakcí“ v GA3). Stačí vybrat event „purchase“ a zobrazit si jeho „Session source/medium“. 

Obrázek – Reports – Engagement – Events (zdroje objednávek)

K názvům eventů – i pokud máte Google Analytics v češtině, tyto eventy budou v rozhraní v angličtině.

Pro e-shopaře jsou důležité tyto eventy, které se nyní v implementaci GA4 na Shoptetu měří.

Název eventu

Co event měří

page_view

zobrazení stránky e-shopu

view_item

zobrazení detailu produktu

add_to_cart

přidání produktu do košíku

remove_from_cart 

odebrání produktu z košíku

begin_checkout

košík – krok Doprava a platba

checkout_progress

košík – krok Informace o vás

purchase 

košík – krok Dokončení objednávky

Kromě výše uvedených eventů jsou v rozhraní GA4 vidět i automaticky sbírané eventy, které si GA4 sbírají samy. Jedné se např. o tyto eventy:

Název eventu

Co event měří

user_engagement 

automatický event, kterým si GA4 měří, jestli návštěvu lze považovat za tzv. „angažovanou“

session_start

automatický event, kterým si GA4 měří okamžik začátku návštěvy

first_visit

automatický event, kterým si GA4 měří, jestli se jedná o první návštěvu návštěvníka

scroll

automatický event, kterým si GA4 měří, jestli návštěvník zascrolloval na stránce

Co nezapomenout nastavit v GA4 adminu?

Pokud máte GA4 založeny a nasazeny, je ještě několik věcí, které je potřeba nastavit v Admin sekci GA4.

Propojení s reklamními a dalšími systémy

Pokud jste v GA3 používali propojení s reklamními (Google Ads) a dalšími systémy, je potřeba toto propojení nově nastavit v GA4 adminu. Výpis systémů, se kterými jdou GA4 v Admin rozhraní propojit, je vidět na obrázku níže. Například propojení s Google BigQuery je jedinou možností, jak vlastnit vaše surová GA4 data, a to po neomezeně dlouhou dobu (viz „Prodloužení retence dat“ níže).

Obrázek – propojení s reklamními systémy


Prodloužení retence dat

Obrázek – prodloužení retence dat

Google nabízí úpravu doby, po které budou uživateli plně přístupná všechna data v rozhraní GA4, přičemž přednastavená doba je pouhé 2 měsíce. Doporučuji upravit toto nastavení na 14 měsíců, což je maximální možná doba ve free verzi GA4. Neznamená to, že pokud tuto úpravu neprovedete, po dvou měsících budou data z GA4 účtu odmazána. Data starší než 2, resp. 14 měsíců, pouze nebudou dostupná ve všech reportech. Např. v řadě reportů v části „Explore“ GA4 rozhraní. 

Budou se mi lišit GA3 a GA4 data? 

Důvody rozdílů v GA3 a GA4 datech

Ano, data se nejspíše budou lišit. Primární důvody jsou dva. Jedním z nich již zmiňovaný lehce odlišný způsob, jak GA4 měří (tj. pomocí eventů, ze kterých ostatní metriky typu počet návštěv dopočítává – např. jinak definuje, kdy začíná nová návštěva a kdy ne apod.). Druhý důvod je to, že GA4 řadu dat tzv. domodelovává, a to včetně základních věcí, jako jsou počty uživatelů a návštěv. 

V praxi to znamená, že GA4 naměřená data na své straně ještě zprocesuje a dopočítá, než je zpřístupní v rozhraní. Např. je obohatí pomocí dat o uživatelích, které si vyhodnotí jako podobné. Nebo v případě zapnutých Google Signals (Admin – Data Settings – Data Collection) využije např. data, která má o přihlášených do Google účtů. 

Google se tímto v nové verzi GA snaží vybalancovat ztrátu dat způsobenou cookie lištami, nebo nastupujícími omezeními webových prohlížečů. 

Tato funkcionalita se dá v Admin rozhranní GA4 upravit a to v Admin - Reporting Identity. Přednastavená hodnota po založení účtu je „Blended“. To znamená, že vaše GA4 bude Google Analytics domodelovávat.  V případě že toto nechcete, lze vybrat v nastavení účtu volbu „Device-based“. 

Obrázek – nastavení reporting identity

Jak se budou GA3 a GA4 data lišit v případě nastavení, kdy je modelování zapnuté?

Modelování uvádí Google jako jednu z výhod nové verze Google Analytics 4. Zároveň ale Google přesně nedefinuje, jak se budou lišit data naměřená v GA3  a data v GA4 po jejich nasazení na stejný web. 

V řadě Google Analytics účtů, které jsem doposud viděl, došlo při porovnání GA3 a GA4 dat se zapnutým modelováním k navýšení základních metrik, jako je počet uživatelů nebo počet návštěv. 

Konkrétně je to vidět na následujícím příkladu dat středně velkého e-shopu, který má nasazeno paralelně jak GA3, tak GA4 měření (publikováno se souhlasem).

Počet uživatelů

 

Počet uživatelů GA3

Počet uživatelů GA4

Data za 04/2023

42 994

54 872

Počet návštěv

 

Počet návštěv GA3

Počet návštěv GA4

Data za 04/2023

55 127

70 760

Je ale potřeba podotknout, že navýšení dat v GA4 (v případě zapnutého modelování) v porovnání s GA3 není univerzálně platné pravidlo, které se objeví na všech e-shopech po přechodu na GA4. Celkový výsledek může být ovlivněn řadou dalších věcí (cookie lišta, vlastní filtry, zapnutí Google Signals apod.). Je ideální mít již nyní GA3 a GA4 nasazené paralelně pro snadné porovnání stejných období. 

Obecně je potřeba mít na paměti, že měření do Google Analytics není a nikdy nebylo o absolutních číslech. Měření, kdy se Google Analytics server volá přímo z prohlížeče, může ovlivňovat konektivita návštěvníka nebo pluginy typu ad blockery apod. Není tedy až tak významné, jestli GA4 budou u vašeho e-shopu ukazovat u nějakých dat více než GA3 nebo méně. Důležité je soustředit se na trendy, podobné poměry jako v GA3 a na důležité věci, jako je např. struktura zdrojů, které na e-shop vodí nakupující návštěvnost.

Autor článku:

Vašek Jelen

Datový analytik

Stavte se za ním v poradenské zóně na Reshoperu 17. května. Poradí například, jak bude přechod na GA4 řešen pro Shoptet e-shopy nebo jak v GA4 vyhodnocovat kampaně. 

Vašek se již více než 10 let věnuje digitální analytice – od nastavování měření po vizualizaci a interpretaci dat. Firmám pomáhá mít v datech pořádek a umět je naplno využít. Poslední rok se věnuje primárně implementaci a využití dat z GA4 (včetně placené verze GA4 360) a také propojování GA4 dat s dalšími firemními systémy. Po letech na volné noze spoluzaložil analytické studio MeasureDesign, které kromě analytických projektů a školení na míru vzdělává nové analytičky a analytiky. Na Reshoperu například poradí, jak bude přechod na GA4 řešen pro Shoptet e-shopy nebo jak v GA4 vyhodnocovat kampaně. 


© 2023 Reshoper s.r.o., ve spolupráci s projektem Marketing Festival | Obchodní podmínky | Cookies